RET

De Rationeel Emotieve Therapie (RET) is een door Albert Ellis ontwikkelde therapievorm. Na te hebben gewerkt met de psychoanalyse heeft deze vooraanstaande psycholoog een meer dynamische therapie ontwikkeld: de RET. In de Verenigde Staten van Amerika wordt in plaats van RET de afkorting REBT (Rational Emotive, Behavioral Therapy) gebruikt, waarbij de ‘B’ staat voor de gedragscomponent.

Bij de RET is er interactie tussen de cliënt en de therapeut. Er is aandacht voor de huidige gevoelens van de cliënt. Per situatie kan met behulp van de RET worden besproken en achterhaald welke gevoelens bij de cliënt ontstaan. Samen wordt nagegaan om welke gevoelens het gaat, wat de situatie is en welke gedachten de cliënt bij de situatie heeft. De situatie veroorzaakt namelijk niet de gevoelens van de cliënt, maar er zit een stap tussen: zijn/ haar gedachten. Deze gedachten komen vaak automatisch op in iemand bij een situatie. Door deze automatische gedachten te ontdekken, kunnen ze worden ‘uitgedaagd’. Vaak zijn gedachten bij situaties niet helpend. De cliënt kan met de therapeut ontdekken wat er niet realistisch is aan deze gedachten. Met de hulp van de therapeut kan de cliënt zijn gedachten aanpassen aan realistische gedachten en daarmee zijn/ haar gevoelens positief beïnvloeden.